TECNOLOGIA I.R.P DE CHALLENGER

09.05.2018

Qualsevol que sigui el nivell d'acabats, Genesis o Mageo, l'estructura dels habitacules de Challenger respecta el mateix estándar de alta calidad IRP, garantitzant un alt nivell de fabricació per a disposar d'un Aïllament òptim, una Resistència multiplicada y una Protecció reforçada. A continuació, es detallen els motius que justifiquen la qualitat IRP de Challenger:

  • Aïllament XPS: una espuma extra ferma i hidròfuga, amb alt poder d'aïllament acústic y tèrmic.

  • Panels extra-groixuts de sostre i terra, 64 mm de gruix de terra i 55 mm de gruix de sostre permeten un aïllament que va més enallà dels estàndards de la profesió. A més, ofreix una millor resistència a la càrrega i limiten la deformació amb el temps.
  • Els panels de poliéster són més resistents que els d'alumini per que no s'abonyeguen, en canvi, l'alumini, al ser un metall molt tou es deforma i s'abonyega amb molta facilitat. Per això, el poliéster és més resistent a les ratllades, els petits cops, la pedra, els hidrocarburs, els ultraviolats i a la intemperie en general.
  • Aliança fusta / composite eficient. La ventatja de la fusta és que és un material molt rígid però es pot pudrir si hi hagués filtracions, en canvi el composite és un material més flexible que la fusta, però no es pudreix en contacte amb l'aigua. Per això, Challenger combina aquests dos materials per a aprofitar les ventajas dels dos materials.
  • Estanqueïtat. Tots els materiales que estàn en contacte amb l'exterior son hidròfugs. A més, els perfils que uneixen els panels no estàn cargolats, de manera que s'evita crerar innecesaris orificis susceptibles d'esdevenir futures filtracions.

Panels de fins 6,5cm de gruix amb  aïllament de ALTA DENSITAT. (VEURA PER QUE es el millor SISTEMA CONSTRUCTIU)

 

Nota: per la forma especial, el techo de les Capuchines de Challenger dispone de una tecnología específica.