PRÓRROGA REVISIONS ESTANQUEÏTAT 9 MESOS

17.04.2020

Challenger ens comunica que:

Amb la finalitat d'adaptar-nos de la millor forma possible durant la crisis sanitaria del COVID-19, d'amplitut totalmente inèdita, volem informar-vos de les decisions urgents i indispensables que hem tingut que prendre en les últimes setmanes, amb l'objetiu de protegir al màxim la salut dels nostres empleats i colaboradors i limitar així, tant les conseqüències sanitaries com econòmiques.

Per això, s'amplia el plas de controls anuals d'estanqueïtat 9 mesos.

Esperem poder atendere'lss amb normalitat aviat.